Vipps - nå kan flere nås

Betania innfører mulighet til å gi kollekt på mobilen via Vipps

Gjennom lange tider har vi hatt en tradisjon for å gi offer - ofte kalt kollekt - i menigheter verden over. Slik har det også vært i Betania. Vi har lenge benyttet de trofaste kollektkurvene som omsorgsfult sendes fra person til person - ikke bare tjener de sin oppgave ved å samle pengene i en beholder, men de besørger også at vi husker på at det er behov for å gi til Guds rike.

 

Betania på Vipps

Hovedforsamlingen:
36775

 

Betania Ung:
42255

For en del år siden, la vi bort sjekkheftet og gikk over til å bruke bankkort isteden. Dette medførte at Betania tok ibruk en bankterminal som en alternativ måte å motta offer på. Denne mulighet til å gi via bankkort har vært flittig brukt opp gjennom årene.

 

Nå har det kommet enda et nytt betalingsalteranativ som er blitt populært blant norges befolkning: mobilbetaling. Etter en vurdering av kritisk brukermasse falt valget på Vipps - dog ekskluderer ikke dette andre alternativer i fremtiden om de skulle oppnå kritisk brukermasse.

 

Om du nå er bekymret for at de tradisjonelle kollektbøssene eller bankterminalen skal forsvinne, kan vi berolige med at så lenge de har tilstrekkelig mange brukere vil de forbli i aktiv tjeneste.

 

Så har du kanskje hørt at når man benytter de nye betalingsløsningene for mobil går en del av pengene til de som leverer tjenesten. Det er helt riktig, men denne kostnade er svært lav sammenlignet med bankterminalen. Faktisk må vi samle inn rundt 700.000,- over Vipps for at gebyrene skal tilsvare de vi har på bankterminalen.

 

Så vil vi også benytte anledningen til å minne om muligheten til å være fast giver. Ved å fylle ut dette skjemaet, og oppgi "Betania Misjonsforamling Trondheim" under "Jeg vil godskrive" kan du trekke et fritt valgt beløp fra kontoen hver måned - og i tillegg få fratrekk på skatten. Dette er like bra som klirrende mynt i kollektbøssen på møter eller tilstelninger.

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen