BetaniaPosten

Årsmøtet 6. mars med saksliste, årsmelding og presentasjon av styrekandidater er hovedsaken i dette nummer av BetaniaPosten.

Seks styrekandidater forteller ganske kort om hva de opplever som viktig i virksomheten i Betania.

Årsmeldingene viser at det i 2013 har vært satt et spesielt fokus på arbeid blant innvandrere. Bli-kjent-treff annenhver torsdag er et nytt tiltak i dette arbeidet.

Et nytt tiltak i 2014 er strikkekaffe. på samlingen i februar var det over 20 samlet - i alle aldre og fra flere nasjonaliteter.

I lederartikkelen skriver forsamlingsleder  om gjestfrihet.

 

Last nede hle BetaniaPosten i pdf-format

Til toppen