Oppbrudd - takknemlighet og smerte

Bjørg og Bjørn Reinås bryter opp fra Trondheim og Betania. Selv om de ikke flytter mer enn syv mil, var det ikke lett å ta flytte-avgjørelsen.

Dette nummer av BetaniaPosten gir oss et møte med Bjørg og Bjørn Reinås. Bjørg har vært i forsamlingen siden hun var ett år. Nå er hun 66. Bjørn kom til Betania da han ble gift med Bjørg for 44 år siden.

Les om BU-leder inivterer barnefamiliene til familiesamling 5. november der tema er trosformidling i heimen.

Det er glimt fra samlingsfesten, forbønnstjenesten på søndagsmøtene. Noen spesielle arrangement denne høsten er det også verdt å merke seg.

Til toppen