Til Etiopia for fjerde periode

Silja og Dag Ottar Kiplesund reiser i august til Etiopia, sammen med barna Ann Elise, Sanna og Mikael. Daniel Andreas blir i Norge og skal gå på Fjellheim Bibelskole

 

Familien blir bosatt i Addis Abeba hvor barna skal gå på internasjonal skole. Silja og Dag Ottar skal koordinere arbeidet inn mot en unådd folkegruppe og styrke samarbeidet med den lokale kirken i dette arbeidet. De skal videre arbeide med rutinene i bistandsprosjekter, gi hjelp ved innføring av nytt regnskapsprogram i administrasjonen og informasjonsarbeid. Les mer om deres utreise i vedlagte nummer av BetaniaPosten

 

Du finner mer om disse sakene i nr 3 av BetaniaPosten:

  • Lokalisering av Betania Misjonsforsamling
  • Fine opplevelser på Byneset
  • Mongolsk dukkedrakt - gave til Betania
  • Spesielle arrangement høsten 2012
  • Dugnad i Betania 22. september
  • Sangen og musikk - en hjørenstein i møtene
  • Lederartikkel om Velstand

Last ned BetaniaPosten på pdf-file.

Til toppen