Jeg trenger hjelp!

Har du behov for noen å snakke med? Trenger du litt hjelp?
Da kan du lese mer om hvilke muligheter du har i vår forsamling her.

Vi har alle behov for hjelp og støtte fra våre omgivelser. Til vanlig tenker nok mange det er tilstrekkelig med den støtte familie og/eller venner kan gi. Alle har imidlertid ikke et stort nettverk av hjelpevillige rundt seg til enhver tid. Dessuten kan det være ønskelig å involvere andre enn de nærmeste også.

 

Vi ønsker på dette sted å gi deg en enkel mulighet til å melde ditt behov for støtte.

Skriv navnet ditt her
Gyldig e-post du kan kontaktes på
Du kan òg oppgi et telefonnummer

Oppgi bokstaver/tall som du ser i feltet
  • Antall visninger1363 ganger
Til toppen