1.2.2 Ordning for medlemskap

Hvem som kan være medlemmer.

Aldersgrensen for stemmerett i årsmøtet er 15 år. Alle som har fylt 15 år og oppfyller kriteriene i lovenes punkt 4.0, kan bli ordinære medlemmer i Betania Misjonsforsamling.

 

De som er under 15 år, kan være juniormedlemmer.

 

Kontingent.

Kontingenten for ordinære medlemmer er Kr. 100,- per år. Unntatt fra dette er de som også er medlemmer i BUF eller andre grupper i forsamlingen med medlemsordning og kontingent. For disse, og for juniormedlemmer, er kontingenten Kr. 10,- per år.

 

Synliggjøring av medlemskap.

Nye medlemmer i forsamlingen ønskes velkommen og presenteres på et søndag formiddagsmøte. Vi har en enkel forbønnshandling for dem. Dette blir gjort i samråd med hvert enkelt nytt medlem, - som et tilbud og ikke et krav.

 

Medlemskurs.

Én gang hvert semester holdes medlemskurs for nye medlemmer. Kurset inneholder noe om følgende:

  • NLMs visjon, grunnregler og organisering.
  • Korte trekk av Betanias historie.
  • Betanias visjon, mål, arbeidsmåter og organisering.
  • Presentasjon av arbeidet i Betania.
  • Oppdatert
Til toppen