1.4 Noen faktaopplysninger om Betania Misjonsforsamling

Gateadressen er Griffenfelds gt. 2, men denne adressen finner du ikke på noe skilt, og de færreste vet hvor den gateadressen er. Huset ligger imidlertid inntil Erling Skakkes gate, og med inngang og innkjøring til parkeringsplassen derfra. Parkeringsplassen disponerer vi bare delvis og i nærmere angitte tidsrom, se S16. Parkering.

 

Huset er merket med skilt ut mot gaten. Det er en murbygning som ble innviet til bruk som bedehus 18. juni i 1882. Vi har vaktmester som bor i huset. Han administrerer også utleie når det er aktuelt.

Foruten hovedinngang, toalett for bevegelseshemmede, anretning, kontor og små lagerrom, inneholder hovedetasjen "storsalen" og "lillesalen". Den første har normalt sitteplass for ca.180. Når kapasiteten er fullt utnyttet, gir salene til sammen sitteplass for ca. 250 personer. Storsalen har teknisk utstyr for lyd og lys, inkludert PC og videokanon. Det er også flygel, slagverk og forsterker for bass.

Underetasjen inneholder kjellerstue, bønne-/grupperom, leikerom, kjøkken, romslig garderobe, toaletter, stellerom og teknisk rom. Kjellerstua har plass til ca. 50 personer rundt små bord. Det er utstyr for overføring av lyd til de fleste rommene i underetasjen.

Vaktmesterleiligheten har egen inngang og ligger i 2. etasje over lillesalen og anretningen. Den inneholder stue, kjøkken, 2 soverom og bad/toalett, til sammen ca. 55 m2.

 

Forsamlingslederen har sitt kontor sammen med kretskontoret for Trøndelag krets av NLM i Fjordgaten 50, 7010 Trondheim. Dette er også vår postadresse. Se for øvrig
S3 Forsamlingsleders kontor. Arkiv.

 

Konto for innbetaling av gaver til BMF er 7874.06.42609.

 

Fakturaadressen er:    Betania Misjonsforsamling av NLM, Trondheim

                               NLM Økonomiservice AS, avd. sør

                               Serviceboks 410

                               4606 KRISTIANSAND 

  • Oppdatert
Til toppen