3. Visjon, verdier og mål

Verdigrunnlag, visjon, mål og arbeidsmåter delvis for NLM totalt, og mer utfyllende for Betania.

3.1 NLMs og Betanias visjon

En "visjon" angir den ideelle tilstanden vi vil arbeide mot å oppnå. Den er altså det ypperste mål som kan tenkes for arbeidet. Det ligger i dette at visjonen kan ligge utenfor det muliges grenser. Like vel er den en verdifull veiviser som gir retningen for vårt arbeid.
Til toppen