3.1 NLMs og Betanias visjon

En "visjon" angir den ideelle tilstanden vi vil arbeide mot å oppnå. Den er altså det ypperste mål som kan tenkes for arbeidet. Det ligger i dette at visjonen kan ligge utenfor det muliges grenser. Like vel er den en verdifull veiviser som gir retningen for vårt arbeid.

NLMs visjon er "Verden for Kristus". Etter som Betania er en del av NLM, deler vi også denne visjonen.

 

Med tanke på vårt bidrag til at evangeliet skal nå til "jordens ender", konkretiseres dette både gjennom misjonærer og emissærer som har gått ut fra forsamlingen til arbeid i Norge og på NLMs misjonsmarker, innsamling av penger og generell vektlegging av misjon som en del av vårt fundament og arbeid. Lokalt innebærer visjonen at hver enkelt av oss er den nærmeste til å vinne vår familie, våre naboer, venner og kolleger for Kristus. Og det innebærer at Betania-forsamlingen har en oppgave i å bidra til "Trondheim for Kristus".

 

I tillegg til dette har vi en "Betania-intern" visjon som vil være nødvendig for et vellykket arbeid mot den ytre visjonen: "En Kristusfokusert forsamling preget av tilbedelse, utrustning og tjeneste"

  • Oppdatert
Til toppen