Håndbok

Virksomheten i Betania består til sammen av ganske mange forskjellige aktiviteter, og dermed er det også mange personer som er involvert.

De fleste er frivillige, og det er relativt hyppige skifter. Derfor er det en betydelig utfordring å oppnå en situasjon der organisering og gjennomføring oppleves som velfungerende. Erfaring viser at det kan være tjenlig med noe skriftlig dokumentasjon, og ikke bare "muntlige overleveringer". Håndboken forsøker alt vesentlig å beskrive det som har vært praksis i Betania.

2. Organisasjon

Dokumenter som sier noe om hvordan vi er organisert, beskriver innholdet i noen stillinger og funksjoner, samt sier noe om økonomistyring.
Til toppen