Om Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har omkring 150 utsendinger som er aktive i et omfattende misjonsarbeid i elleve land i tre verdensdeler. Først og fremst bringes evangeliet til unådde folkeslag, men hjelpearbeid innen helse, jordbruk, skole er også en del av hverdagen til misjonærene.

 

NLM ble grunnlagt i 1891 for å sende misjonærer til Kina og i dag er NLM en av Europas største misjonsorganisasjoner. Mottoet til NLM er Verden for Kristus. Visjonen er at Bibelens budskap skal formidles til mennesker i utlandet og i Norge.

 

I Norge har NLM et omfattende arbeid med ca. 2 400 foreninger (grupper) og forsamlinger fordelt på 7 regioner. Alene eller sammen med andre drives 25 skoler fra grunnskole til høyskolenivå. I tillegg har organisasjonen 34 leirsteder, 35 barnehager, fire nærmiljøsentra og et rehabiliteringssenter. NLM-eide Lunde forlag og Lynor produserer bøker, CD-er og videoer. Gjennom Norea Mediemisjon og 26 lokalradioer drives et omfattende radioarbeid. NLM gir også regelmessig ut bladene Utsyn, Ditt Paradis og Superblink.

Til toppen