Styremedlemmer

Årsmøtet, som avholdes i månedsskiftet februar -mars, velger styre. Styret konstituerer seg med formann, nestformann og sekretær. Faste medlemmer velges for to år, varamedlemmer for ett år.

Styremedlemmer 2019-20:

Styret i Betania Misjonsforsamling har fem medlemmer og to varamedlem. Forsamlingsleder er sekretær i styret.

 

Christian Frøystad - formann

Knut Ståle Nygård - nestformann

Ingebrigt Meisingset

Hildegunn Kiplesund

Eirik Vårvik Veie

Knut Meinert Kiplseund - 1. vara

Til toppen