Styremedlemmer

Årsmøtet, som avholdes i månedsskiftet februar -mars, velger styre. Styret konstituerer seg med formann, nestformann og sekretær. Faste medlemmer velges for to år, varamedlemmer for ett år.

Styremedlemmer 2017:

Styret i Betania Misjonsforsamling har fem medlemmer og ett varamedlem. Forsamlingsleder er sekretær i styret.

 

Knut Ståle Nygård - formann

Marit Kløve - nestformann

Christian Frøystad

Ingebrigt Meisingset

Elisabet Elvrum Iversen

Sigurd Veie 1. vara

 

 

Johannes Selstø - sekretær 

Til toppen