Styremedlemmer

Årsmøtet, som avholdes i månedsskiftet februar -mars, velger styre. Styret konstituerer seg med formann, nestformann og sekretær. Faste medlemmer velges for to år, varamedlemmer for ett år.

Styremedlemmer 2018-19:

Styret i Betania Misjonsforsamling har fem medlemmer og to varamedlem. Forsamlingsleder er sekretær i styret.

 

Knut Ståle Nygård - formann

Ingebrigt Meisingset- nestformann

Marta Elísabet Ingólfsdóttir

Christian Frøystad

Elisabet Elvrum Iversen

Marit Kløve 1. vara

Eirik Vårvik Veie 2. vara

  

Johannes Selstø - sekretær 

Til toppen