Styremøter

Styret har 10 styremøter i året

Styremøter 2018:

Onsdag 24. januar

Onsdag 28. februar

Onsdag 14. mars

Onsdag  18. april 

Onsdag 23. mai

Onsdag 20. juni

Onsdag 15. august

Onsdag 19. september

Onsdag 31. oktober

Onsdag 28. november

 

 

Til toppen