Organisering av gruppen

Det finnes mange typer bibelgrupper. Har gruppen din et bevisst forhold til hva den ønsker å være? Gunnar Elstad har gitt noen tips til hvordan man kan organisere opplegget.

  • Bibelgrupper der bibelstudiet har en stor plass og der en ellers ber for hverandre og utvikler et trygt kristent fellesskap.
  • Tjenestegrupper der folk som har felles oppgaver kommer sammen for å få påfyll, oppmuntre hverandre og planlegge.
  • Evangeliserende grupper der en særlig satser på å invitere med seg ikke-kristne.
  • Kategorigrupper, f.eks. for unge ektepar, enslig, pensjonister, sørgende, fraskilte, enslige mødre. Slike grupper tar opp tema som er viktige nettopp for denne gruppen.
  • Bønnegrupper der det er bønnen som står i sentrum og der en påtar seg konkrete bønneoppgaver for forsamlingen og for enkeltmennesker.
  • Sjelesorggrupper der en kommer sammen for å åpne seg på et dypt plan og få personlig hjelp både til kristenlivet og hverdagen.
  • Misjonsgrupper der en særlig konsentrerer seg om misjonen, et bestemt misjonsland, eller bestemte misjonærer. En ber for arbeidet og samler inn penger til det.

 

(Hentet fra heftet "Bibelgrupper - til fellesskap og vekst" av Gunnar Elstad)

Til toppen