Misjon i Betania Ung

I år samler vi inn penger til NLM sitt arbeid i Peru og Bolivia. Målet er å samle inn 500 000kr, ved å arrangere quizkvelder, misjonsløp, Sør-Amerikansk aften, retrobasar, vårbasar, og andre ting vi kommer på i tillegg til kollekt. Om du vil ha informajson om disse arrangementene anbefaler vi deg å melde deg inn i gruppen «Betania Ung Sosial» på facebook.  

 

Målet med misjonsprosjektet er ikke bare å samle inn penger, men også å spre informasjon som kan skape engasjement og hjerter som brenner for misjon! Vi vil gå videre med Jesus!

 

Vil du være med å støtte oss kan du enten overføre direkte til kontonummer 3000.31.43739 eller ved å opprette fast givertjeneste via hjemmesidene til NLM. 
 

Kontaktpersoner:

Andreas Gjøra 41 65 91 25

Anette Håland 97 18 54 79

Til toppen