Misjon i Betania Ung

I år samler vi inn penger til NLM sitt arbeid i Sentral-Asia. Arbeidet har fire fokusområder:

    - Kristent fagpersonell

    - Bibeloversettelse (avsluttes mot sommeren 2021)

    - Samfunnsutvikling 

    - Teologisk utdanning

 

Hvis du vil lese mer om de ulike prosjektene kan du klikke deg inn her: https://www.nlm.no/internasjonalt-arbeid/omrader/sentral-asia/?tab=om Målet er å samle inn 400 000kr, ved å arrangere quizkvelder, bingo, dugnad, vårbasar, og andre ting vi kommer på i tillegg til kollekt. Om du vil ha informasjon om disse arrangementene anbefaler vi deg å følge oss på betaniaforsentralasia på Instagram, eller melde deg inn i «Betania Ung Sosial» på Facebook.

 

Målet med misjonsprosjektet er ikke bare å samle inn penger, men også å spre informasjon som kan skape engasjement og hjerter som brenner for misjon! Vi vil gå videre med Jesus! Vil du være med å støtte oss kan du enten overføre direkte til kontonummer 3000.31.43739 eller ved å opprette fast givertjeneste via hjemmesidene til NLM. Dersom en oppretter fast givertjeneste hos NLM kan man godskrive midlene til Betania Ung, slik at summen bidrar til misjonsprosjektet. Det er også mulig å gi via Vipps, ved å søke etter "Betania Ung" eller "42255".

 

For informasjon om dugnad til inntekt for misjonsprosjektet kan du ta kontakt med Randi Johanne Sæther Bakken på 48357647 eller randijohanne98@hotmail.com

Til toppen