Misjon i Betania Ung

I år samler vi inn penger til NLM sitt arbeid i Mongolia. Målet er å samle inn 600 000kr, ved å arrangere quizkvelder, misjonsløp, vårbasar, og andre ting vi kommer på i tillegg til kollekt. Om du vil ha informajson om disse arrangementene anbefaler vi deg å melde deg inn i gruppen «Betania Ung Sosial» på facebook.  

 

Målet med misjonsprosjektet er ikke bare å samle inn penger, men også å spre informasjon som kan skape engasjement og hjerter som brenner for misjon! Vi vil gå videre med Jesus!

 

Vil du være med å støtte oss kan du enten overføre direkte til kontonummer 3000.31.43739 eller ved å opprette fast givertjeneste via hjemmesidene til NLM. Dersom en oppretter fast givertjeneste hos NLM kan man godskrive midlene til Betania Ung, slik at summen bidrar til misjonsprosjektet. Det er også mulig å gi via Vipps, ved å søke etter "Betania Ung" eller "42255".

 

Til toppen