Misjon i Betania Ung

I år samler vi inn penger til NLM sitt arbeid i Tanzania. Målet er å samle inn 250 000kr, ved å arrangere quizkvelder, misjonsløp, vårbasar, og andre ting vi kommer på i tillegg til kollekt. Om du vil ha informajson om disse arrangementene anbefaler vi deg å melde deg inn i gruppen «Betania Ung Sosial» på facebook.  

 

Målet med misjonsprosjektet er ikke bare å samle inn penger, men også å spre informasjon som kan skape engasjement og hjerter som brenner for misjon! Vi vil gå videre med Jesus!

 

Vil du være med å støtte oss kan du enten overføre direkte til kontonummer 3000.31.43739 eller ved å opprette fast givertjeneste via hjemmesidene til NLM. Dersom en oppretter fast givertjeneste hos NLM kan man godskrive midlene til Betania Ung, slik at summen bidrar til misjonsprosjektet.
 

Til toppen