Ungdomsforeningens hederspris

Ungdomsforeningens hederspris anno 2010
Ungdomsforeningens hederspris anno 2010

Er det noen i Betania Ungdomsforening som har utmerka seg gjennom særskilt innsats innafor et av våre satsingsområder?

I styret i ungdomsforeninga har det vært jobba en del med følgende tre verdier som vi ønsker at skal være satsingsområder for arbeidet vi står i:

  • Utrustende lederskap
  • Nådegavebasert tjeneste
  • Varme relasjoner

Vi har også tenkt på at vi vil prøve å synliggjøre medlemmene våre, så de blir mer enn et navn på medlemslista. Som et av flere tiltak oppretta vi i fjor en hederspris som vi ønsker at skal deles ut hvert år på adventsfesten. På den måten kan vi vise at vi setter pris på medlemmene våre samtidig som vi klargjør satsingsområdene våre. Prisen vil gå til en person som har utmerka seg på ett eller flere av satsingsområdene vi har. Altså en/ei som:

  • viser godt lederskap i ei gruppe eller en komité som vedkommende har ansvar for
    og/eller
  • har lagt ned mye innsats og/eller viser sterkt initiativ og engasjement i arbeidet
    og/eller
  • ser og er tilstede for andre, tar godt imot nye og fremmede

Men den prisen her skal ikke være en pris gitt av styret. Den skal være gitt av ungdomsforeninga sine medlemmer. Derfor ønsker vi at de av dere som veit om noen som burde få en ekstra oppmerksomhet kunne sende inn forslag med en kort begrunnelse i skjemaet under.

 

"Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre!" Rom 12,10

Skriv navnet ditt her
Gyldig e-post du kan kontaktes på
Du kan òg oppgi et telefonnummer

Oppgi bokstaver/tall som du ser i feltet
Til toppen