Om Betania Ung (BU)

Betania Ung ble stiftet i 1919, og er tilsluttet Betania Misjonsforsamling av Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi ønsker å være et godt, kristent ungdomsmiljø i Trondheim og være med på å forandre verden gjennom å drive misjon.

Møter

Hver lørdag kl. 19:30 er det møte i Betania. På alle møtene er tale og sang viktige elementer, men møtene har litt ulike konsepter. På det første møte i måneden arrangerer vi stormøter. På disse møtene ønsker vi spesielt å legge til rette for at man kan invitere med seg ikke-kristne venner. Talene og sangutvalget skal være preget av dette. På den andre lørdagen i måneden har talen et ekstra fokus på opplæring i den kristne tro. Det tredje møte i måneden er nattverdsmøte. Disse møtene vil i hovedsak rette seg mot bekjennende kristne. Etter møtene er det gjerne sosialt felleskap.


Vi vil veldig gjerne se nettopp deg på møtene våre, og hvis du lurer på noe er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

 

Visjon:

Vi ønsker at ungdomsforeninga skal være: 

  • et godt sted å være, og et sted man kan få hjelp til å bli bevart som en kristen.
  • et sted der nye kan få høre evangeliet om Jesus.
  • et sted hvor vi er med og driver misjon, både indre- og ytremisjon.

En del av en større helhet:

Betania Ung er en del av Betania Misjonsforsamling som har møter hver søndag kl 11. Vi er begge tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Dette gjør oss til en del av en større helhet, hvor vi hjelpes til å fokusere utenfor oss selv og på misjon og evangelisering både i Norge og i resten av verden. NLMs motto er ”Verden for Kristus”. Det er også vårt motto, og som en del av verden er Trondheim den delen vi er i og håper å nå spesielt ut til. I tillegg har vi et nytt misjonsprosjekt hvert år hvor vi samler inn penger til et av NLM's misjonsland.

 

Medlemskap:

Møtene i ungdomsforeninga er åpne for alle. Men hvis du etter en stund vil at det skal være ditt «hjem», så setter vi pris på om du vil bli medlem. Det koster 100 kr for ett år. Medlemskapet gir deg stemmerett ved årsmøter.

Tjeneste:

Tjenestene i ungdomsforeninga er organisert i tjenestegrupper, og vi håper du kan finne en som passer deg. Vi tror at det å forplikte seg vil gi en større tilhørighet til forsamlingen. I tillegg er det en fin måte å bli bedre kjent på, i og med at dette er forholdsvis små grupper. Når mange deltar blir det helle ikke så mye på hver, og selv de små tjenesten er viktige og settes stor pris på. Det er viktig å understreke at tjeneste i ungdomsforeninga er helt frivillig. 

 

Turer og sosiale sammenkomster:

Hver høst drar vi på høstweekend med fjelltur, spilling og annet sosialt. Hver vår drar vi på skiweekend. Vi ønsker at Gud skal stå sentralt, og vi samles derfor til andakt, sang og bønn også på turene. Litt mer spontane sosiale eventer blir som regel annonsert via gruppen "Betania Ung Sosial" på Facebook, så det kan være lurt å melde seg inn der!

Til toppen