1. vara

  • Har møteplikt på alle styremøter.
  • Har stemmerett dersom en av de faste styremedlemmene ikke kan møte.
  • Ansvarlig for orden på kjøkken og i fryseboks, samt innkjøp.
  • Ansvarlig for sidenAnnHelen
  • Oppdatert
Til toppen