2. vara

  • Har møteplikt dersom to av de faste styremedlemmene ikke kan møte.
  • Har møterett på alle styremøter, og oppfordres til å møte.
Til toppen