Kasserer

  • Samle inn medlemskontingent og administrere medlemslister.
  • Informere om status for misjonsprosjektet.
  • Føre regnskapet kontinuerlig og sørge for at det blir revidert. Revisjonen består i en enkel intern revisjon, der et annet medlem av ungdomsforeningen (gjerne en person med økonomiutdannelse) kontrollerer regnskap mot oppførte bilag. Revisjon skal utføres innen årsmøtet.
  • Søke støtte fra kommune, Frifond, osv.
  • Legge frem regnskapet på årsmøtet.
Til toppen