Leder

 • Kalle inn til styremøte (ca. hver 3. uke)
  • Sette opp sakliste, ta imot saksforslag fra de andre i styret eller andre instanser.
  • Sende ut sakliste èn uke før styremøte.
 • Lede styremøtene.
 • Ha kontakt med de andre sentrale lederne:
  • Forsamlingsleder
  • Barne- og ungdomsleder i Betania
  • Leder i Betania Misjonsforsamling
  • Regionleder
  • Barne- og ungdomsleder i regionen
 • Ha oversikt over arbeidet til Ungdomsforeningen
 • Være kontaktperson for Ungdomsforeningen
 • Holde oversikt over ulike kontaktpersoner i de ulike underkomitèer
 • Se til at styremedlemmene utfører sine oppgaver
 • Sørge for at forsamlingsleder har oppdatert program for Ungdomsforeningen
Til toppen