Misjonsprosjektansvarlig

  • Lese igjennom prosjektkatalogen og komme med forslag til misjonsprosjekt.
  • Ha løpende kontekt med misjonærer eller de vi samler inn penger til.
  • Informere om misjonsprosjektet på møter i ungdomsforeningen, på nettsider og på epostlista.
  • Engasjere folk til å gi penger til misjonsprosjektet.
  • Ansvarlig for sidenErlend
  • Oppdatert
Til toppen