Sekretær

  • Skrive referat fra styremøtene.
  • Legge disse ut på styrets område på nettsidene så raskt som mulig etter styremøtet. Varsle resten av styret om at referatet er tilgjengelig.
  • Skrive årsmelding til årsmøtet.
  • Ansvarlig for sidenJacob
  • Oppdatert
Til toppen