Styremedlemmer

Etter konstituering februar 2017 ser styret i Betania Ung slik ut:

Leder Ole Kristian Vikenes 91315714  olkrivik@online.no 
Nestleder   Andrea Reinlund Hansen    
Sekretær Svenn Joar Frøystad    
Kasserer Ivar Brekkå    
1. vara Svenn Joar Frøystad    
2. vara Ole Johannes Lindseth    
Til toppen