Hva går det ut på?

Dette gjør man i cafégruppa:

  • Møter opp i Betania noen timer før møtet begynner.
  • Avtaler hva som skal lages og handler inn det som trengs.
  • Lager maten.
  • Rigger opp cafeen i lillesalen.
  • Etter møtet tenner man lys og setter opp spill.
  • Noen står bak disken og selger det vi har laget, i mens en er på kjøkkenet og eventuelt lager mer mat og vasker opp.
  • Etter servering er det opprydding, nedrigging og oppvask.
  • Til slutt teller vi opp inntektene (som går til misjonsprosjektet)

Til toppen