Lovsang

Vår oppgave som lovsangsteam er å lede lovsangen på møtene i BU! 

 

ORGANISERING 

  •  3 team 

Vi har tre team, bestående av sangere og musikere som bytter på å spille. Hvert team har en leder som ordner det administrative, planlegger øvelser, kommer med forslag til setlister etc. På større arrangementer går vi ofte sammen og lager et større team. 

  •  Lørdagsmøter 

Vi spiller hvert lørdagsmøte, ca hver tredje lørdag per team. 

  •  Lovsangskveld 

Hvert semester arrangerer vi en lovsangskveld for å sette fokus på å prise Gud, noe som er helt  fantastisk å få være med på! 

  •  Team-kveld 

Vi starter høsten med en fellessamling for alle som er med i tjenesten, for å inspirere og motivere hverandre, synge sammen, snakke om hvorfor vi er med i tjeneste, og bli bedre kjent med hverandre J 

  •  Betania hovedforsamling 

4 ganger i semesteret leder vi sangen på søndagsmøtene i Betania. 

  •  Facebook 

Vi har en fellesgruppe, og noen undergrupper for organisering og planlegging. Her finner man kalenderen for semestrene, man planlegger sammen, og kan finne vikarer. 

 

LYST TIL Å VÆRE MED?

Ta kontakt med Andrea Reinlund Hansen, 41542272, eller via skjemaet under. 

Vi vil gjerne ha flere med, både sangere og musikere!

 

Skriv navnet ditt her
Gyldig e-post du kan kontaktes på
Du kan òg oppgi et telefonnummer

Oppgi bokstaver/tall som du ser i feltet
Til toppen