Instruks

Instruksen er gammel (fra 2004). Burde den vært oppdatert..?

 

Teknikere har ansvar for utstyret som har med lyd og lys i Betania. Det er svært viktig at du vet hvordan utstyret skal behandles og er forsiktig med det. Legg utstyret der det har sin plass! Vit hva Betania har av utstyr, lær å bruke det!


Før møter følger du disse punktene:

Oppmøte:

 • Møt opp i god tid!
 • Finn ut om forsangere, kor, solister skal delta. (Det er egentlig møteleders ansvar å ta kontakt med tekniker).
 • Hvis det kun er forsangere er en god time før møtestart passe oppmøtetid. Forsangerne skal alltid ha tiden fra 18.30 til 18.59 til øving, og mikrofonene bør være klare til da.
 • Om det er kor som skal synge skal tid avtales på forhånd. De må være ferdige til 18.30!
 • Hvis det kun er behov for mikrofon på talestol er det ok å møte opp til bønnemøte klokka sju.

Mikrofoner:

 • Spør taler og andre aktuelle før møtet om de ønsker å benytte mygg. Sjekk i så fall om det er batteri på myggen. Hvis lampa lyser er batteri ok. Hvis den blinker må du bytte batteri. Instruer også den som skal bruke myggen i hvordan den slås på og av. Myggen plasseres så høyt oppe på genser/… som mulig.
 • Sørg for at det er en mikrofon til hver forsanger/solist om mulig.
 • Om el.gitar skal benyttes skal en solomikrofon plasseres på stativ foran gitarforsterkeren.
 • Ved kor benyttes kormikrofoner på stativ. For store kor (mer enn 50 stk) kan det holde med de som henger i taket over scenen.

Lys:

 • Strøm til lys slås automatisk på når en slår på strømmen til miksepulten.
 • Bruk sunn fornuft og tilpass lys til behov. Husk at lyset styrer oppmerksomheten til møtedeltakerene. Benytt deg av denne muligheten!

Diverse:

 • Brannansvar: Ved eventuelt branntilløp skal teknikker sørge for å åpne nødutgangene bak i salen. Det er hovedutgangen og nødutgangen på andre side bak i salen. Se kart i branninstruks. Husk at utgangene består av to dører. Prioriter nødutgangen, ettersom dette er den folk gjerne ikke kommer på å åpne selv (i motsetning til hovedutgangen).
 • Sett på noe musikk etter bønnemøtet. Dette er ment som bakgrunnsmusikk for å skape en god atmosfære og en lav terskel til møtelokalet. La musikken fortsette å spille fra møteslutt og utover kvelden. Musikken bør være i overensstemmelse med tema og stemning i møtet. Særlig er dette viktig etter møtet. (Ikke bryt en rolig atmosfære med tung rock etc.)

Kontroll:

 • Sjekk at alle mikrofoner virker og er koplet til der de skal være.
 • Om det er for mye støy bør du prøve en annen kabel/ mikrofon/ stripe på miksepulten.
 • Se ellers at alt fungerer som det skal før møtet.
 • Snakk med møteleder for å høre om det er endringer i planene. Be møteleder om program for møtet.
Til toppen