Møtevertgruppa

Tanken med møtevertgruppa er vi skal være med på å få nye (og gamle) til å føle seg velkommne på møtene våre. Håpet er at alle skal føle at de blir sett og satt pris på. Men det er det ikke lett å få til for to personer, så vi håper at alle kan prøve å legge merke til den enkelte (og da spesielt nye), men at møtevertene skal ha et spesielt ansvar til å prøve og inkludere de som ikke har vært hos oss så mye før.

Til toppen