Instruks

Før møtet:

Møtevertene møter opp 5 til 10 minutter før møtet starter slik at de er klare i døra i god tid før møtet starter. Hils på de som kommer og prøv å se spesielt etter nye som kommer. Blir stående til omtrent 19.45.

Under møtet:

Samle inn kollekten. Forslag til gjennomføring er at bøssene sendes fra annenhver rad fra de to sidene (første rad fra høyre, andre fra venstre,...)

Etter møtet:

Tell opp kollekten og fyll ut skjema (ligger på kontoret) med kontantbeløp og beløp på kort. Kvittering og penger legges i kollektpose som stiftes igjen og leveres til kasserer i ungdomsforeninga, evt møteleder hvis kasserer ikke er tilstede. Kortterminalen skal avstemmes og avstemningslappen tapes (merk: ikke stift pga at kvitteringa scannes før den sendes til regnskapskontoret) til et A4-ark som merkes med lørdagsmøte, BUF og dato. Den legges i hylla til kasserer i BMF på kontoret.

 

Møtevertene har også et ekstra ansvar til å ta kontakt med nye etter møtet.

 

Til toppen