Instruks

Nattverd i Betania Ung

Ordinært er det nattverd i Betania Ung èn gang i måneden, fortrinnsvis midt i måneden (Fellesforeningen 1. søndag i mnd). Vi legger til grunn "ORDNINGER Dåp og nattverd. Salving og forbønn for syke." Vedtatt av NLMs hovedstyre juni 2004 (se egen side). 

Nattverdgruppen, som består av menn, har ansvar for alle praktiske forberedelser og gjennomføring av nattverd. Gruppen setter opp sin egen semesterturnus og gir beskjed til styret i god tid. Nattverdansvarlig får med seg medhjelper.

Praktiske forberedelser:

 • Nattverdoblater er tilgjengelig i skap på kjøkken ved siden av kjøleskap. Betania Ung har sine egne oblater, og nattverdgruppen er selv ansvarlig for å bestille disse hos Diakonissehuset Lovisenberg (tlf: 22 35 83 00, www.diahuset.no) Merk: Vask hendene før nattverdoblatene legges på fat
 • Nattverdansvarlig sørger for å kjøpe inn druiejuice til hver gang
 • Et bord pyntet med lys og hvite servietter settes opp mellom scene og første stolrad
 • Glasskaraffel fylt med druejuice på bordet
 • Et fat med oblater på bordet
 • Tomme beger på bordet
 • Orienter forsangere/komp/teknikk/skjerm om hvordan nattverden gjennomføres

Møteleder inviterer til nattverden. Invitasjonen formuleres slik at det er klart hvem nattverden er for. Syng gjerne en sang før selve nattverdshandlingen. 

Gjennomføring

Nattverdansvarlig følger hovedtrekkene i "ORDNINGER Dåp og nattverd. Salving og forbønn for syke." Vedtatt av NLMs hovedstyre juni 2004. 

 • Nattverdansvarlig forteller kort om nattverden, praktisk gjennomføring og ber en kort bønn. Innledning og innstiftelsesordene leses. Løfter fatet med oblater når ordene om Jesu legeme leses. Løfter glasskaraffelen når ordene om Jesu blod leses. Etter innstiftelsesordene, avslutter han med ordene: ”Kom, for alt er ferdig!”
 • Komp og forsangere begynner å spille/synge
 • Nattverdansvarlig gir glasskarafellen til medhjelperen, som stiller seg til høyre for bordet (sett fra salen)
 • Nattverdansvarlig tar fatet med oblater og stiller seg til venstre for bordet (sett fra salen)
 • Møtedeltakerne kommer frem, mottar en oblat mens nattverdansvarlig sier ”Dette er Jesu legeme”
 • Nattverddeltakeren tar opp et beger fra bordet og fortsetter til medhjelper. Der fylles begeret med vin/juice mens medhjelper sier: ”Dette er Jesu blod”.
 • Nattverddeltager setter fra seg begeret på et bord til høyre for medhjelper.
 • Komp og forsangere kan motta nattverden etter møtedeltakerne. Dersom alle ønsker delta, går forsangerne og noen av kompet først mens pianisten spiller. Deretter mottar pianisten nattverden
 • Når alle som å ønsker delta i nattverden er betjent, gir nattverdansvarlig og medhjelper til hverandre på avtalt vis.


Nattverdansvarlig avslutter i henhold til "ORDNINGER Dåp og nattverd. Salving og forbønn for syke." Vedtatt av NLMs hovedstyre juni 2004.

Etter at selve nattverdhandlingen er avsluttet, gir nattverdansvarlig ordet fritt, gjerne med noe sang mellom de enkelte vitnesbyrd, bønner eller annet. Det bør gis mulighet for individuell forbønn. Til slutt lyses velsignelsen over forsamlingen.

Til toppen